Tiyatro Kursu Nedir? Kimler Tiyatro Kursu Alabilir?

Vals Sanat Merkezi, sanatı ve yaratıcılığı esas almıştır. Merkezimiz, dans, resim, müzik ve enstrüman çalma konularında hizmet vererek başladığı bu yolda, sanatın bir bütün olduğuna ve her sanat dalının özel olduğuna inanır. Bu fikirle, merkezin faaliyetleri arasında tiyatro da yer almaktadır. Her branşta olduğu gibi tiyatro kursunda da eğitmenler, alanında başarı kazanmış tiyatrocularla oluşturulmuştur. Tiyatroya aşık herkes tiyatro kursuna gelebilir.

 Tiyatro Dersleri Nelerdir?

Tiyatro dersleri birkaç başlık altında ayrılarak daha ayrıntılı, derin ve amaca yönelik bir çalışma programı içermektedir.

Yaratıcı Drama Dersi: 18 yaş altı gençler ve çocuklar için bir grup dersidir. Hem sosyal ve iletişimsel gelişimlerini artırmak hem de tiyatroyu sevdirmek amacıyla çalışılır. Yaş gruplarına göre ayrı sınıflar programlanmıştır. Böylelikle yaratıcılığın gelişimi en iyi şekilde takip edilebilir ve geliştirilir.

Tiyatro Hobi Kursu: Yetişkinlerin katıldığı kapsamlı bir kurstur. Kursa katılanlar sahne deneyimi kazanmak, doğaçlama yapmak, ses tonunu düzenlemek, nefes alma tekniğini öğrenmek, metin ezberlemek gibi teknik ve bilgi gerektiren konularda hazırlanmış grup derslerine katılır. Kurslara tiyatroculuğu meslek olarak yapmayı hedefleyenler gibi, hobi olarak yapmak isteyenler de katılabilir.

Konservatuvar Hazırlık Kursu: Üniversitelerin tiyatro bölümlerine ve konservatuvara girmek isteyen tiyatro adaylarını hazırlamaya yönelik bir hazırlık kursudur. Yetenek sınavı önceliği olduğu için sınava hazırlık amacıyla teknik bilgileri içeren dersler vardır. Bireysel ve grup derslerinde, adayların girecekleri okulun sınav içeriğine göre, sınavı geçmelerine yönelik bireysel çalışmalar yapılır. Temel oyunculuk dersleri, şan eğitimi, metin inceleme, tirat çalışması, doğaçlama, ses- konuşma eğitimi gibi dersler içerir.

Yaratıcı Drama Dersleri (Çocuklar için): Çocukların iletişimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayıcı ders programı içerir. Topluluk önünde konuşma becerisi kazanma, doğaçlama yapabilme yeteneği kazanma, tiyatro teknik terimleri öğrenme ve entelektüel gelişim sağlama gibi konularda çocukları hem eğlendirip hem de yaratıcılığı geliştirici ve tiyatroya yöneltici dersler içerir.

Diksiyon: Diksiyon bir konuşma sanatıdır. Kelimelerin kullanılışını, konuşma sırasında çıkarılacak seslerin yerinde ve zamanda yapılmasını öğrenme, duygu ve düşünceleri aktarmada diksiyonun önemi ve kelimeleri çıkartırken kullanılacak ses uyumu gibi teknik konuları içeren derslerdir. Kelimelerin söylenişi ile jest ve mimiklerin kullanılışı gibi teknik bilgileri öğretir. Güzel konuşma sanatını öğretir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.