Tango

Tango

Tango; Buenos Aires, Arjantin, Montevideo, Uruguay kökenli dans ve müzik türüdür.

Dansla beraber gelişen müzik tarzı da aynı adla anılmaktadır.

Tango dansı, hareketli ve eğlenceli hareket tarzını, zengin ifadeleri, doğaçlamayı vurgulayan ve dansçılar arasında yakın bağlantı ve tutku gerektiren en ünlü partnerli danslarından biridir.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.