Halk Oyunları

Türk Kültürünü Anlamak İçin Halk Oyunları

Türk halk oyunları, Türkiye sınırları içerisinde yapılan halk danslarıdır.

Türkiye’de çeşitli biçimlerde yapılan çok çeşitli halk oyunları türleri vardır ve bunlar her bölgenin kültürel yapısını yansıtır.

Halk oyunları, özellikle halk müziği ve dansları, kültürümüz, milletimiz ve çocuklarımız için büyük değer taşıyan temel değerleri bünyesinde barındıran önemli bir unsurdur.

Halk oyunlarını incelemeli ve öğrenmeliyiz çünkü kültürümüzü korumanın ve geleneği bir nesilden diğerine aktarmanın bir yoludur.

Halk oyunlarının nasıl olması gerektiği gibi nasıl oynandığını öğrenebilmek, bir kültürün yaşadığının açık bir göstergesidir.

Değerlerimizi ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmanın en güzel yolu olan halk oyunlarını deneyimlemek için hemen bizimle iletişime geçin.