Düğün Dansı

Düğün Dansı

Düğün dansı için istenilen bir dans türüyle dans eğitimi alınabilir, bununla birlikte giriş dansı olarak bir koreografi oluşturulabilir.

Bu eğitim için çiftin ve öğretmenin müsait zamanına göre ortak bir zaman ve bir şarkı belirlendikten sonra koreografi oluşturulur.

Düğün dansı koreografisi 3 ile 5 ders arasında tamamlanır. Düğün dansı koreografileri profesyonel dans öğretmenlerimiz

tarafından hazırlanıp, uygulanmaktadır.