Bateri

Bateri

Bateri, davullar ve ziller başta olmak üzere vurmalı çalgılardan oluşan bir müzik enstrümanıdır.
Bateri öğretmenlerimiz en az lisans mezunu ve alanında uzman kişilerdir.
Bateri derslerimiz öğrenci ve öğretmen ile bire bir yapılmaktadır.
Derslerimiz öğrenci ve öğretmenin ortak zamanına bakılarak uygun bir gün ve saatte ayarlanıp yapılmaktadır.
Bateri öğrenmek isteyen öğrencinin yaşı en az 4 olması gerekmektedir.
Enstrüman derslerimizin yanı sıra haftada bir gün bir saat kulak eğitimi ve solfej dersleri verilerek desteklenmektedir.