MEB Onaylı Sertifika Programlarının Avantajları Nelerdir?

İnsanlar çeşitli konularda kendilerini geliştirmek istemektedir. Bu gelişimler bazen iş amacı ile olurken bazen ise hobi amacı ile olmaktadır. Kendini bir konuda geliştirmek isteyenler o alan ile ilgili kurslara katılarak çeşitli eğitimler almaktadır. Alınan eğitimlerin sonucunda ise eğitime katılım belgesi ya da kurs bitirme belgesi düzenlenmektedir. Alınan eğitimlerin gelecekte kullanılması için ise MEB tarafından onaylı olması gerekmektedir.

 Vals Sanat Merkezi olarak çeşitli sanat dallarında MEB onaylı sertifikalı eğitimler vermekteyiz. Alanında uzman kadromuz ile tüm alanlarda geçerli sertifika programlarında en temelden başlayan eğitim programlarımız bulunmaktadır. Eğitimlerimiz bireysel ve farklı yaş gruplarına özel olarak küçük çalışma gruplarından oluşmaktadır. Bu da eğitimlerin daha kaliteli ve öğretici olmasına imkân sunmaktadır.

 MEB Onaylı Sertifika Nedir?

 Millî Eğitim Bakanlığı ülkemizde kurs ve eğitim merkezlerinin açılmasında ve denetlenmesinde tek yetkili olan kurumdur. Bakanlığa bağlı olarak açılan eğitim merkezleri faaliyet alanlarında eğitime katılan kursiyerlerine MEB onaylı sertifika vermektedir. Bu sertifika türü sadece Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinleri almış merkezlerce verilmektedir.

 MEB onaylı sertifikalar tüm kamu ve özel kurumlarca kabul edilen belgelerdir. Hangi alanda olursa olsun katırım sağlanacak olan kursun bakanlığa bağlı olması ve eğitim sonunda bakanlıkça belirtilen kriterlerde sınav yaparak sadece başarılı olanlara sertifika düzenlemesi gerekmektedir.

 Vals Sanat Merkezi bakanlık onayı ile kurulmuş çeşitli sanat dallarında eğitimler veren resmi bir kuruluştur. Merkezimizde düzenlenen tüm eğitimlerde eğitim sonunda yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olanlara MEB onaylı kurs sertifikası düzenlenmektedir. Verilen bu sertifika ise tüm kurumlarda geçerli olmaktadır.

 MEB Onaylı Sertifikaların Avantajları

 Sertifikalar bir alanda alınan eğitim sonucunda başarılı olunduğunun kanıtı olmaktadır. Birçok kurum ya da kuruluş sertifika sahibi bireyleri bünyesinde çalıştırmak istemektedir. Bu alanda resmi bir kurum tarafından onaylı olmayan sertifikalar sadece bir kâğıt parçası olarak görülmektedir ve bir geçerliliği olmamaktadır.

 Vals Sanat Merkezi tarafından sağlanan sertifikalar MEB onaylı sertifikalardır. MEB onaylı sertifikalar tüm kurumlar tarafından kabul edilmektedir. Gerek iş için gerekse bir yarışma veya benzeri alanda yapılan başvurularda kurumumuzdan alınan sertifikalar geçerli olmaktadır. Aynı zamanda MEB onaylı sertifikalar kişinin e-devlet kayıtlarında da görüntülenebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.