Keman ve Çocuk

En sevilen enstrüman çeşitleri içerisinde keman ön plana çıkar. Özellikle çocukların gelişimi noktasında önemli bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu sebepten farklı yaş kriterlerine bağlı olarak, keman eğitimine zamanında başlamak önemlidir. Genelde keman eğitimi çocuklarda 3,4 ile 5 yaşlarında başlanır.

Türkiye’de genellikle 5 yaş keman eğitimi almak için uygun yaş kriterleri içerisinde yer alır. Çünkü çocuklar küçük yaşlarda belli başlı bilgileri teorik ve pratik olarak daha kolay alma yeteneğine sahiptir. Zaman içerisinde yeteneklerini daha güçlü hale getiren çocuklar, farklı enstrümanları çalma yetenekleri de geliştirirler. O yüzden genel olarak keman çalmak için okul öncesi yaş önemli bir yer taşıyor.

Erken Yaşta Keman Eğitimi Almanın Yararları

Erken yaşta keman eğitimi almanın çocuklar için birçok farklı fayda sağladığını söylemek gerekir. Bu durum fiziksel ve zihinsel gelişim ile beraber, sosyal açıdan da önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

-Çene ve parmak kaslarını geliştirir.

-Duruş bozukluklarının önüne geçer.

-Çok yönlü düşünme sistemini harekete geçirir.

-Özgüven gelişimini sağlar.

-Sosyal olma imkânı verir.

-Özellikle iletişim becerilerini güçlendirir.

Okul Öncesi Çocuklarda Keman Eğitimi Genel olarak enstrüman eğitimi başlı başına erken yaşta çocuklar için büyük bir öneme sahiptir. Çünkü onların sadece geleceğini şekillendirmez. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel olarak gelişimleri içinde çok önemlidir. Diğer yandan çocuklarda odaklanmayı ve derslerinde başarıyı destekler. Elbette bu fırsatları değerlendirmek için mutlaka profesyonel ve planlı bir eğitim almak önemlidir. Çocukların erken yaşta almış oldukları eğitimin hatasız olması gerekir.

Keman Çalmanın Çocuk Gelişimine Katkıları

Hem zihinsel hem de fiziksel olarak keman çalmanın çocuklar için önemli katkıları olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada keman çalmanın çocuk gelişimine katkısı noktasında üç farklı unsur ön plana çıkmaktadır. Bunlar zihinsel ve fiziksel gelişim ile beraber sosyal gelişim olarak öne çıkar. Örneğin çene ve parmak kasları ile duruş yetenekleri açısından fiziksel katkı ile beyin motor gelişimi sağlar ve çocukların iletişim becerisini arttırır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.